Home

             Specializarea Constructii Civile Industriale si Agricole program de studii de licenta functioneaza din anul 2005 si este autorizata.

                 În anul 2004, ca urmare a cererii de specialişti în construcţii pe piaţa muncii Universitatea de Nord Baia Mare a aprobat depunerea dosarului pentru înfiinţarea în cadrul Colegiului Universitar Economic, Tehnic şi Pedagogic a specializării Tehnologia Construcţiilor care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu conform Hotărîrii CNEA nr.1106/10.05.2004.

În anul 2005, când s-a hotărât trecerea de la învăţământul superior tehnic de 5 ani la cel de 4 ani şi reorganizarea învăţământului de scurtă durată (HG nr.88/2005), în urma recomandărilor CNEEA, Universitatea de Nord a decis reorganizarea specializării de colegiu Tehnologia Construcţiilor şi trecerea la specializarea Constructii Civile Industriale şi Agricole de 4 ani, din domeniul Inginerie Civila,în cadrul Facultăţii de Resurse Minerale şi Mediu. Conform HG 88/2005 şi Hotărârii CNEA din 28.02.2005 privind trecerea de la învăţământul de scurtă durată la cel de licenţă,specializarea Construcţii Civile Industriale şi Agricole de 4 ani a funcţionat ca şi specializare autorizată provizoriu.

Conform HG 676/28.06.2007 programul de studii de licenţă Construcţii Civile Industriale şi Agricole este autorizat să funcţioneze provizoriu,iar Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Nr.4272/23.06.2008 aprobă autorizarea de funcţionare provizorie a specializării.

Specializarea Construcţii Civile Industriale şi Agricole a mai funcţionat la Facultatea de  Învăţământ Tehnic din cadrul Institutului de Învăţământ Superior Baia Mare (devenit ulterior Universitatea de Nord din Baia Mare), în perioada 1974-1992 pregătind  subingineri la cursuri serale  4 ani.

             Programul de studiu Construcţii Civile Industriale şi Agricole răspunde mediului de afaceri care solicită specialişti cu valenţe atât teoretice cât şi practice, capabili să selecteze, să integreze şi să utilizeze tehnologiile adecvate activităţii şi logisticii fiecărei organizaţii în parte. Printre profesiile în care vor putea activa absolvenţii acestei specializări se numără:

conducător de lucrări civile industriale,agricole;proiectant inginer constructor;referent de specialitate inginer constructor;şef atelier construcţii; şef secţie producţie,exploatare, întreţinere,reparaţii construcţii şi lucrări publice;şef serviciu construcţii;şef laborator construcţii şi materiale de construcţii;cadru didactic învăţământ nivel liceal.

 

PERSONAL DIDACTIC 43 de cadre didactice:

8  Profesori universitari , din care 4 sunt cadre asociate de la Facultatea de Construcţii Cluj Napoca

13 Conferenţiari universitari , din care 2 sunt cadre asociate de la Facultatea de Construcţii Cluj Napoca

3 Lectori din care 2 sunt doctori

9 Asistenţi universitari

5 cadre asociate din care 2 sunt doctori ingineri şi 1 este doctor arhitect

 

       NUMĂR TOTAL DE STUDENŢI  321 dintre care 75 bugetaţi şi 246 de studenţi cu taxă

 

       BAZA MATERIALA constă din 7 săli de curs,8 săli de seminar,11 laboratoare dintre care 2 deservesc discipline de  specialitate,7 săli de lectură, 

       Catedra de Construcţii Civile şi Ingineria

                     materialelor