Discipline

 

 

             UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

DOMENIUL: INGINERIE CIVILA

SPECIALIZAREA: CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE

 

FISE DE DISCIPLINE DIN PLANUL DE INVATAMANT

 

DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

ANUL I – Semestrul 1  ANUL I – Semestrul 2

Analiza matematica 1                                                   1 Analiza matematica  (2)

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

2 Algebra, geometrie analitica si diferentiala                 2 Desen Tethnic

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

3 Geometrie descriptiva                                                3 Grafica tehnica asistata de calculator

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

4 Fizica generala                                                            4 Mecanica

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

5 Utilizarea si programarea calculatoarelor                   5 Materiale de constructii

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

6 Chimie generala                                                          6 Topografie (tehnica masurarii topografice)

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

7 Elemente de arhitectura                                             7 Ingineria si protectia mediului în constructii

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

8 Limba straina : Engleza                                                8 Limba straina :  Engleza

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

                           Franceza                                                                          Franceza

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

9 Educatie fizica                                                             9 Educatie fizica

                                                                                        10 Practica topografica

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                         

ANUL II – Semestrul 3  ANUL II – Semestrul 4

1 Matematici speciale                                                       1 Metode numerice în calculul constructiilor

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

2 Grafica tehnica asistata de calculator                          2 Rezistenta materialelor 2

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

3 Rezistenta materialelor 1                                              3 Statica constructiilor 2

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

4 Statica constructiilor 1                                                 4 Constructii si lucrari edilitare

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

5 Geologie inginereasca                                                    5 Fizica si termotehnica constructiilor

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

6 Hidraulica                                                                      6 Cai de comunicatii

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

7 Fundamente de inginerie electrica                                7 Geotehnica

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

8 Limba straina :  Engleza                                                 8 Bazele Proiectarii

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

                            Franceza                                               9 Practica

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                         

9 Educatie fizica                                                              9 Educatie fizica

ANUL III – Semestrul 5  ANUL III – Semestrul 6

1 Teoria elasticitatii si plasticitatii                                 1 Introducere în teoria elementului finit

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

2 Disciplina optionala  1                                                   2 Tehnologia lucrarilor de constructii 1

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

   Legislatie în constructii.                                               3 Disciplina optionala  2

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

   Microeconomie                                                                Managementul afacerilor

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

3 Beton armat si precomprimat 1                                        Managementul proiectelor europene

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

4 Constructii metalice 1                                                  4 Beton armat si precomprimat 2

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

5 Constructii din lemn                                                     5 Constructii metalice2

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

                                                                                       6 Constructii civile 1

                                                                                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

                                                                                       7 Dinamica si inginerie seismica

                                                                                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

                                                                                       8 Sanatatea si securitatea muncii în constructii

                                                                                           Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

                                                                                       9 Practica

ANUL IV – Semestrul 7  ANUL IV – Semestrul 8

1 Proiectarea asistata de calculator                                  1 Constructii subterane

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

2 Structuri metalice                                                         2 Tehnologia lucrarilor de constructii 2

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

3 Constructii din beton armat                                           3 Instalatii în constructii

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

4 Constructii civile 2                                                        4 Disciplina optionala  5

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

5 Organizarea lucrarilor si santierelor de                            Constructii mixte otel – beton

  constructii                                                                        Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

                                                                                                      Constructii agricole

                                                                                           Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

6 Masini de constructii                                                     5 Disciplina optionala  6

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

7 Disciplina optionala  3                                                                                                                         Reabilitarea structurilor 

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

  Siguranta la foc a constructiilor                                         Reabilitarea termotehnica a cladirilor

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

  Constructii industriale

8 Disciplina optionala  4

   Structuri pentru tuneluri metropolitane

 Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                         

 Structuri speciale

 Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                         

 

DISCIPLINE  FACULTATIVE

 

ANUL I– Semestrul 1  ANUL I– Semestrul 2

1 Tehnici de comunicare                                                    1 Sistematizare s i urbanism

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

2 Limba straina 2

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                         

 ANUL II– Semestrul 3  ANUL II– Semestrul 4

1 Urmarirea în timp a comportarii                                     1 Istoria dezvoltarii constructiilor

constructiilor prin metode topografice                              Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                        

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

 ANUL III– Semestrul 5  ANUL III– Semestrul 6

1 Tehnici de demolarea constructiilor                               1 Ecoproiectare în constructii

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte

2 Zgomot, vibratii si acustica în Constructii

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                         

 ANUL IV– Semestrul 7  ANUL IV– Semestrul 8

1 Metode de control nedistructiv                                      1 Logistica aplicata în constructii

Cursuri     Tematica verificare    Proiecte                          Cursuri     Tematica verificare    Proiecte