Cadre Didactice

 

 

 

PERSONAL DIDACTIC CARE ACTIVEAZĂ
ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE STUDIU

 

 

Nr

crt

Cadrul didactic

Grad

didactic

Disciplina

Titular

Fracţiuni

de post

1

Filip Vacarescu Daniela

Prof.

Rezistenţa materialelor , Teoria elasticităţii şi plasticităţii ( C )

Statica construcţiilor  ( C )

Construcţii metalice  (C)

Introducere în teoria elementului finit (C )

Titular

1,78

2

Köllö Gavril

Prof.

Căi de comunicaţii (C,L)

Structuri pentru tuneluri şi metropolitane (C,L)

 

Asociat

0,40

3

Drăgan Delia

Conf.

Geometrie descriptivă  (C)

Asociat

0,12

4

Macedon Dumitraş

Prof.

Construcţii civile (1); (2); (C )

Asociat

0,24

5

Moga Ioan

Prof.

Termotehnica construcţiilor (C )

Reabilitarea termotehnică a clădirilor (C)

Asociat

0,24

6

Rădulescu Gheorghe

Prof.

Topografie ( C )

Titular

0,13

7

Băncilă-A Nicolae

Prof.

Legislaţie în construcţii  (C, L)

Siguranţa la foc a construcţiilor  C, L)

Sănătatea şi securitatea muncii în construcţii ( C)

 

Titular

1,00

8

Coteţiu Adriana

Prof.

Hidraulică ( C,L )

Titular

0,30

9

Pop Nicolae

Prof.

Metode numerice în calculul construcţiilor (C,S)

Matematici speciale (S)

Titular

0,25

10

Bud Ioan

Prof.

Construcţii subterane (C)

Titular

0,10

11

Panţel Victor

Conf.

Beton armat şi precomprimat (1); (2) (C,L)

Tehnologia lucrărilor de construcţii (C,L)

Construcţii industriale (C,L) optional

 

Titular

1,43

12

Rădulescu Corina

Conf.

Managementul proiectelor (C,L)

Organizarea lucrărilor şi şantierelor de construcţii (C,L)

 

Titular

0,45

13

Bănică Mihai

Conf

Mecanică (C)

Titular

0,20

14

Mihaly Cozmuţa Leonard

Conf.

Chimie generală  (C,L )

Titular

0,28

15

Todoran Daniela

Conf.

Fizică (C )

Titular

0,18

16

Taşcu Ioana

Conf.

Algebră, geometrie analitică şi diferenţială (C )

Titular

0,13

17

Bărbosu Dan

Conf.

Analiză matematică (1) (2) ( C )

Titular

0,35

18

Stoicoviciu Dinu

Conf.

Maşini de construcţii (C )

Titular

0,13

19

Denuţ Ioan

Conf.

Geologie inginerească (C,L)

Titular

0,22

20

Duma Simona

Conf.

Protecţia mediului în construcţii (C)

Construcţii subterane (L)

Titular

0,18

21

Zaharia Gelu

Sef lucr.dr.

Dinamică şi inginerie seismică (C,L)

Construcţii de beton armat (C,L)

Construcţii mixte oţel-beton (C,L)

Titular

1.06

22

Horvat Marc Andrei

Lector dr.

Matematici speciale (C)

Titular

0,15

23

Erdei Zoltan

Sef lucr.dr.

Fundamente de inginerie electrică (C)

Titular

0,06

24

Isac Carmen

Lector dr.

Educaţie fizică

Titular

0,20

25

Filip Văcărescu Florin

Asistent

Utilizarea şi programarea calculatoarelor (L)

Grafică tehnică asistată de calculator (L)

Desen tehnic (L)

Construcţii din lemn

Titular

1,37

26

Ţapu Marian

Asistent

Statica construcţiilor (S)

Proiectare asistată de calculator (L)

Introducere în teoria elementului finit (L )

Bazele proiectării structurilor (C,L)

 

Titular

1,13

27

Lauran Monica

Asistent

Analiză matematică (S)

Titular

0,21

28

Pop Adina

Asistent

Algebră, geometrie analitică şi diferenţială (S )

Titular

0,21

29

Crăciun Ioana

Asistent

Mecanică (S)

Titular

0,23

30

Racolţa Dania

Asistent

Fizică (L)

Titular

0,11

31

Cuceu Marinică

Asistent

Educaţie fizică

Titular

0,20

32

Felecan Anamaria

Asistent

Limba engleză

Titular

0,15

33

Turtureanu Aliteea

Asistent

Limba franceză

Titular

0,15

34

Pop Eleonora

Asistent

Fundamente de inginerie electrică (L)

Titular

0,06

35

Ciplea Tudor

Preparator

Constructii metalice (L,P)

 

Titular

1,00

36

Zoicaş Radu

Preparator

Termotehnica construcţiilor (P)

Reabilitarea termotehnica a clădirilor (P)

Construcţii din lemn (L)

Construcţii civile (P)

Titular

1,03

37

Kollar Lenuţa

Preparator

Topografie (L)

Titular

0,50

38

Costin Emil

Dr.arh.

Elemente de arhitectură (C)

Asociat

0,12

39

Mecea Mircea

Dr.ing.

Construcţii şi lucrări edilitare (C,L)

Instalaţii în construcţii (C,L)

Materiale de constructii (C,L)

Asociat

0,70

40

Fosti Vladimir

Dr.ing.

Fundaţii (C, P)

Geotehnică (C, L)

Asociat

0,82

41

Fodor Remus

Ing

Structuri metalice(P)

Rezistenţa materialelor (S)

Asociat

Asistent

Concurs

1,00

42

Talpoş Monica

Ing

Geometrie descriptivă (L)

Desen tehnic(L)

Grafica asistată de calculator (L)

Utilizarea calculatoarelor(L)

Asociat Prep.

Concurs

1,00